ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Για τα μαθήματα τα οποία έχουν προπληρωθεί αλλά δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί, γίνεται πλήρης επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που ο μαθητής δεν επιθυμεί να πραγματοποιήσει τα μαθήματά του. Όμως, για τα μαθήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί (διδαχθεί), δε γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων.

 

Ο μαθητής δύναται να ακυρώσει μέχρι τρεις προγραμματισμένες ώρες μαθημάτων το μήνα δίχως να χάσει τα χρήματα που αναλογούν στην ακυρωμένη ώρα. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του μαθητή σε προγραμματισμένο μάθημα, η ώρα λογίζεται ως ακυρωμένη.

 

Εφόσον όμως δεν προγραμματιστεί το μάθημα, δύναται να αναβάλλει για κάποιο χρονικό διάστημα τα μαθήματά του και να επανέλθει μετά.

 

Σε περίπτωση που ο καθηγητής αδυνατεί να πραγματοποιήσει τα μαθήματα λόγω π.χ. μη εύρεσης διαθέσιμων ωρών που εξυπηρετούν το μαθητή, τότε γίνεται επιστροφή χρημάτων των ωρών που έχουν προπληρωθεί και δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί.